dinsdag 4 januari 2011

Micro, Maxi, Mega (Gwen Koolhoven)

Momenteel is er veel beweging wat trends betreft.
Deze twee trends spraken mij het meest aan. Ik leg de trends uit en hoe deze op onze    samenleving van toepassing zijn.


Microtrend: Vrouwen met een carrière.

Vrouwen met een carrière. Vrouwen hebben bewezen net zo kundig te kunnen zijn als mannen. Doordat de vrouw ook ging werken en carrière maakte, konden ze goed voor zichzelf zorgen en werden zij op deze manier onafhankelijk van de man.

Maxitrend: Het onafhankelijk worden van de vrouw

Het onafhankelijker worden van de vrouw. Door het opkomen voor de gelijke rechten en het verschuiven van het traditionele rollenpatroon werd de vrouw onafhankelijker van de man. Meer vrouwen gingen werken en de mannen namen meer huishoudelijke taken op zich. Vrouwen kregen steeds meer gelijke rechten/behandelingen en vrijheid.

Megatrend: Emancipatie

In het verleden is er een grote opkomst van emancipatie geweest. De vrouwen kwamen steeds meer in opkomst om te strijden voor de gelijke rechten van de man en vrouw. Het traditionele rollenpatroon van de man die werkt en de vrouw die het huishouden doet ging steeds meer verschuiven.
De emancipatie is nu de dag nog steeds in ontwikkeling.Microtrend: Boeing 787

De Boeing 787 wordt voortgestuwd door krachtige en zuinige motoren.De Boeing 787 heeft een groter vliegbereik dan de Boeing 767
en Boeing 757 en wel van 14.000 tot 16.000 km en zal, belooft
Boeing, 20 procent zuiniger zijn dan vergelijkbare toestellen van
de directe concurrentie.


Maxitrend: Global warming

De gemiddelde temperatuur van de aarde stijgt schrikbarend.
De industriële revolutie is de oorzaak van de gestegen uitstoot
van koolstofdioxide en broeikasgassen. De van broeikasgassen
in de atmosfeer zijn momenteel de hoogste in minstens 650.000 jaar.
De toename is grotendeels het gevolg van menselijk handelen; vooral
verbranding van fossiele brandstoffen, productie van cement en glas,
veeteelt en verandering van landgebruik, vooral ontbossing.


Megatrend: Klimaatverandering

Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weertype of klimaat binnen een bepaalde periode.
De verandering is bijvoorbeeld stijging of daling van de gemiddelde temperatuur en van de gemiddelde hoeveelheid neerslag op Aarde.
Op het moment hebben de temperatuursveranderingen invloed op de ijskappen en gletsjers die als gevolg van de recente opwarming van de aarde, versneld afsmelten.


Grote trends die zich op dit moment afspelen.

Hierbij moeten we ons zelf de vraag stellen, welke plek hebben wij in deze veranderingen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten