dinsdag 4 januari 2011

Trendwatcher Carl Rohde ( Gwen Koolhoven)

Dr. C. Rohde heeft in de loop van bijna 20 jaar een top reputatie opgebouwd als internationale trendwatcher met inhoud en diepgang. Hij brengt mentaliteitsveranderingen in kaart voor onze samenleving als geheel en voor generaties en doelgroepen daarbinnen.
Op de universiteit van Utrecht Deed Rohde jarenlang academisch onderzoek naar de 'soft spots' van verschillende generaties. Wat zijn de verlangens en ambities, de zorgen en interesses van bij voorbeeld:
  • De Computer Generatie, virtueel behendig als geen andere generatie maar ook af en toe eenzaam in onze echtscheidingscultuur
  • De huidige generatie jongeren, bovenmodaal gebekt als ze zijn alsmede verslaafd aan hun mobieltjes ('a 24 hours support line by my friends')
  • De 55 plussers die, gemiddeld gesproken, aanmerkelijk meer geld te besteden hebben dan de andere generaties en die vooral gedreven worden door het verlangen om zo lang mogelijk door te kunnen gaan. ('Ik wil jong sterven. Maar wel zo laat mogelijk.')
Door deze trends, vind ik Rohde een interessante trendwatcher. Hij beschouwt de hele bevolking als nieuwe trend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten